2017 Yılı Etkinlikleri

31.03.2017 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakülteleri Dekanları Toplantısı
Yapılan toplantıda, Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin kurulması kararı alındı.

31.07.2017 Eskişehir Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne Resmi Başvurusu yapıldı.

14.09.2017 Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Eskişehir Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu, 5253 sayılı Dernekler Kanununa uygun bulunarak tescil edildi.

03.11.2017 Geçici Yönetim Kurulu Toplantısı
Derneğin ilk Genel Kurul toplantısının, 08.12.2017 tarihinde yapılmasına karar verildi.

08.12.2017 İlk Genel Kurul Toplantısı
Dernek kurucu üyeleri, 08.12.2017 tarihinde toplandı, Yönetim ve Denetim Kurulları’nın asil ve yedek üyeleri yapılan seçim sonucu belirlendi.