2018 Yılı Etkinlikleri

22.01.2018 Eskişehir Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünden AUDAK Faaliyet Belgesi Alındı.
13.03.2018 Yönetim Kurulu Toplantısı
Dernek yönetim kurulu, AUDAK yönetmeliklerinin, AUDAK İşletmesinin ve 2018 Dernek bütçesinin görüşülüp oylamaya sunulması gündemiyle AUDAK Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

06.04.2018 Olağanüstü Genel Kurul
Yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının sonucunda; AUDAK İşletmesinin kurulmasına, AUDAK Çalışma Yönetmeliği ile Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliğinin kabul edilmesine, 2018 yılına ait dernek bütçesinin kabul edilmesine karar verildi.

12.10.2018 İlk Değerlendirici Eğitimi
AUDAK Yönetim Kurulu, ilk değerlendirici eğitimini MÜDEK Danışma Kurulu Başkanı Prof.Dr. Erbil Payzın’dan aldı.