AUDAK Genel Kurul Duyurusu

AUDAK Genel Kurul Duyurusu

19.03.2021 Cuma günü   saat 16.00’da, “AUDAK Olağan Genel Kurul” toplantısı Covid-19 önlemleriyle yapılacaktır.         

Salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul 26.03.2021 Cuma günü toplanacaktır ve çoğunluk aranmayacaktır. Toplantı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9. kat Çok Amaçlı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Değerli Üyemiz,

19.04.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ardından, YÖK Kalite Kurulu’na (YÖKAK) akreditasyon derneği tescil başvurusu 12.03.2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığının 10.04.2020 tarihinde aldığı karara göre AUDAK, 2 yıl için tescil edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Covid-19 salgını nedeniyle tüm dernek faaliyetlerinin ertelenmesini isteyen genelge nedeniyle, Nisan 2020’de yapılması planlanan olağan Genel Kurul toplantısı üçer aylık dönemlerle ertelenmiştir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan ve 02.03.2021 tarihinde bildirilen karara göre, Genel Kurul yapamayan derneklerin Mart 2021 sonuna kadar gerekli önlemler alınarak toplanması gerektiği bildirilmiştir.

19.03.2021 Cuma günü saat 16.00’da, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9. kat Çok Amaçlı Toplantı Salonunda “AUDAK Olağan Genel Kurul” toplantısı Covid-19 önlemleriyle yapılacaktır. Salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul 26.03.2021 Cuma günü toplanacaktır ve çoğunluk aranmayacaktır.
Genel Kurul’da, AUDAK yönetiminin görev süresinin (3 yıl, 2017-2020) dolması nedeniyle Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinin yapılması gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul gündemi aşağıda belirtilmiştir:

1.AUDAK’ın tescili ve akreditasyon yetkisi konusunda bilgilendirme
2. YÖKAK izleme süreci
3. AUDAK ticari işletmesinin kuruluşu ve bütçesi
4. AUDAK üyelik ücretleri, dernek ve iktisadi işletme bütçeleri
5. 2019 Denetim Kurulu Raporu
6. AUDAK Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri
7. Görüş, öneriler ve kapanış

Toplantıya katılımınızı önemle arz/rica ederim.

AUDAK Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Gülsün KURUBACAK