AUDAK Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı – 19 Nisan 2019

AUDAK Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı – 19 Nisan 2019

19.04.2019 Cuma günü saat 16.00’da, AÖF 9. kat toplantı salonunda “Olağanüstü Genel Kurul” yapılacaktır.
                               

Değerli Üyemiz,
06.04.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ardından, YÖK Kalite Kurulu’na yapılacak akreditasyon derneği tescil başvurusunun hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Konuyla ilgili yapılan hazırlıklar hakkında bilgilendirme yapmak ve görüşlerinizi almak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.
19.04.2019 Cuma günü saat 16.00’da, AÖF 9. kat toplantı salonunda “Olağanüstü Genel Kurul” yapılacaktır. Söz konusu toplantının gündemi aşağıda belirtilmiştir:
1.AUDAK’ın YÖK’e tescil başvuru sürecinin açıklanması
2.AUDAK ticari işletmesinin kuruluş sermayesinin görüşülmesi
3.AUDAK üyelik ücretlerinin görüşülmesi
4.AUDAK Yönetim Kurulunda boşalan yedek üyeliğe üye seçiminin yapılması
5.AUDAK Açık ve Uzaktan Öğretim Lisans Programları Değerlendirme Ölçütlerinin görüşülmesi (ölçütler 15.04.2019 tarihinde AUDAK websitesinde http://www.audak.org yayınlanacaktır)
6.Görüş, öneriler ve kapanış

Toplantıya katılımınızı arz/rica ederim.

AUDAK Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Gülsün KURUBACAK