Mevzuat

AUDAK BELGELERİ

Tüzük

 • AUDAK Tüzüğü (Sürüm 1.0 – 15.08.2017)

Yönetmelikler

 • Çalışma Yönetmeliği (Sürüm 1.0 – 06.04.2018)
 • Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği (Sürüm 1.0 – 06.04.2018)

Yönergeler

 • Aday Belirleme Komitesi Yönergesi (Sürüm 1.0.0 – 15.04.2019)
 • Arşivleme Yönergesi (Sürüm 1.0.0 – 15.04.2019)
 • Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi (Sürüm 1.0.0 – 15.04.2019)
 • Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (Sürüm 1.0.0 – 15.04.2019)
 • Eğitim Komitesi Yönergesi (Sürüm 1.0.0 – 15.04.2019)
 • Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi (Sürüm 1.0 – 15.04.2019)

Diğer Belgeler

 • Kalite Politikası (Sürüm 1.0 – 15.05.2019)
 • Etik Kurallar (Sürüm 1.0 – 15.05.2019)