Category Archive Duyurular

AUDAK Genel Kurul Duyurusu

19.03.2021 Cuma günü   saat 16.00’da, “AUDAK Olağan Genel Kurul” toplantısı Covid-19 önlemleriyle yapılacaktır.         

Salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul 26.03.2021 Cuma günü toplanacaktır ve çoğunluk aranmayacaktır. Toplantı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9. kat Çok Amaçlı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Değerli Üyemiz,

19.04.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ardından, YÖK Kalite Kurulu’na (YÖKAK) akreditasyon derneği tescil başvurusu 12.03.2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığının 10.04.2020 tarihinde aldığı karara göre AUDAK, 2 yıl için tescil edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Covid-19 salgını nedeniyle tüm dernek faaliyetlerinin ertelenmesini isteyen genelge nedeniyle, Nisan 2020’de yapılması planlanan olağan Genel Kurul toplantısı üçer aylık dönemlerle ertelenmiştir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan ve 02.03.2021 tarihinde bildirilen karara göre, Genel Kurul yapamayan derneklerin Mart 2021 sonuna kadar gerekli önlemler alınarak toplanması gerektiği bildirilmiştir.

19.03.2021 Cuma günü saat 16.00’da, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9. kat Çok Amaçlı Toplantı Salonunda “AUDAK Olağan Genel Kurul” toplantısı Covid-19 önlemleriyle yapılacaktır. Salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul 26.03.2021 Cuma günü toplanacaktır ve çoğunluk aranmayacaktır.
Genel Kurul’da, AUDAK yönetiminin görev süresinin (3 yıl, 2017-2020) dolması nedeniyle Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinin yapılması gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul gündemi aşağıda belirtilmiştir:

1.AUDAK’ın tescili ve akreditasyon yetkisi konusunda bilgilendirme
2. YÖKAK izleme süreci
3. AUDAK ticari işletmesinin kuruluşu ve bütçesi
4. AUDAK üyelik ücretleri, dernek ve iktisadi işletme bütçeleri
5. 2019 Denetim Kurulu Raporu
6. AUDAK Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri
7. Görüş, öneriler ve kapanış

Toplantıya katılımınızı önemle arz/rica ederim.

AUDAK Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Gülsün KURUBACAK

Açık ve Uzaktan Öğrenmeyi Tanıyalım Eğitimi

01-04 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenecek eğitim detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.                                

Yükseköğretim Kalite Kurulu Tescil Belgesi

AUDAK – Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, akreditasyon ajansı olarak tescil edilmiştir.          

Yükseköğretim Kalite Kurulunun 10 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu değerlendirme sonucu AUDAK-Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, akreditasyon ajansı olarak tescil edilmiştir.

Akreditasyon Ajansı: Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Karar Tarihi: 10.04.2020
Karar: 2 Yıl Tescil Edildi
Tescil Başlangıç Tarihi: 8.04.2020
Tescil Bitiş Tarihi: 8.04.2022
Sonraki Başvuru Uygunluk Tarihi: 8.10.2021

AUDAK Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı – 19 Nisan 2019

19.04.2019 Cuma günü saat 16.00’da, AÖF 9. kat toplantı salonunda “Olağanüstü Genel Kurul” yapılacaktır.
                               

Değerli Üyemiz,
06.04.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ardından, YÖK Kalite Kurulu’na yapılacak akreditasyon derneği tescil başvurusunun hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Konuyla ilgili yapılan hazırlıklar hakkında bilgilendirme yapmak ve görüşlerinizi almak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.
19.04.2019 Cuma günü saat 16.00’da, AÖF 9. kat toplantı salonunda “Olağanüstü Genel Kurul” yapılacaktır. Söz konusu toplantının gündemi aşağıda belirtilmiştir:
1.AUDAK’ın YÖK’e tescil başvuru sürecinin açıklanması
2.AUDAK ticari işletmesinin kuruluş sermayesinin görüşülmesi
3.AUDAK üyelik ücretlerinin görüşülmesi
4.AUDAK Yönetim Kurulunda boşalan yedek üyeliğe üye seçiminin yapılması
5.AUDAK Açık ve Uzaktan Öğretim Lisans Programları Değerlendirme Ölçütlerinin görüşülmesi (ölçütler 15.04.2019 tarihinde AUDAK websitesinde http://www.audak.org yayınlanacaktır)
6.Görüş, öneriler ve kapanış

Toplantıya katılımınızı arz/rica ederim.

AUDAK Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Gülsün KURUBACAK