Değerlendirici Eğitimleri

AUDAK değerlendirmelerinde program değerlendiricisi olarak görev alacak olanların daha önceden bir değerlendirici eğitiminden geçmeleri gerekmektedir. Program değerlendiricisi adaylarını,

  • AUDAK ve değerlendirme sürecini daha yakından tanıma,
  • Değerlendirme becerisini geliştirme,
  • Değerlendirici davranışını geliştirme,
  • Değerlendirmeler arası tutarlılığı sağlama,
  • Değerlendirme raporu yazma becerisini geliştirme

konularında bilgilendirmek ve eğitmek amaçlı çalıştaylar yapılmaktadır.

1. 06 Temmuz 2019 (Anadolu Üniversitesi – Eskişehir)