Hakkında

Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği‘nin kısa adı “AUDAK” tır. Derneğin merkezi Eskişehir’dedir ve şubesi yoktur. AUDAK’ın amacı, yükseköğretim alanı öncelikli olmak üzere Açık ve Uzaktan Öğretim veren kurumlara yönetim ve organizasyon konularında bilgilendirme yapmak, kurum veya kurumun ilgili programlarını değerlendirmek ve akreditasyon çalışmalarını yürütmektir. Dernek, Açık ve Uzaktan Öğretim veren kurumların kalitesinin uluslararası standartlara yükseltilmesine ve sürdürülebilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.