Kurucu Üyeler

Derneğin kuruluş aşamasında görev alan kişiler arasında Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültelerinin Dekanları, Anadolu Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakülteleri Dekanları görev almıştır.
 

Prof.Dr. Yücel GÜNEY Geçici Yönetim Kurulu (Başkan)
Prof.Dr. Hasan DURUCASU Geçici Yönetim Kurulu (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Halis Yunus ERSÖZ Geçici Yönetim Kurulu (Asil Üye)
Prof.Dr. Cafer ÇELİK Geçici Yönetim Kurulu (Asil Üye)
Prof.Dr. Ayhan Gaffar HAKAN Geçici Yönetim Kurulu (Asil Üye)
Prof.Dr. Gülsün KURUBACAK Geçici Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman)
Dr. Öğr. Üyesi C. Murat KANDEMİR Geçici Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Sekreter)