Tarihçe

Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (AUDAK) 5253 SAYILI Dernekler Kanununa göre 31/07/2017 tarihinde kurulmuştur. AUDAK tüzüğü 14/09/2017 tarihinde Eskişehir Valiliği Dernekler Müdürlüğü tarafından kabul edilmiştir.