Ücretler

2019-2020 DÖNEMİ AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME BEDELLERİ VE ÖDEMELER
Akreditasyon Bedelleri
2019-2020 dönemi akreditasyon bedelleri Yönetim Kurulunun 23.09.2019 tarih ve 20 sayılı kararı ile alınmıştır. Değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Değerlendirme Türü Lisans Programları
Genel Değerlendirme(1) 18.000 TL + KDV*
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 14.000 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 9.000 TL + KDV

(1)İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2)Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
———————————————————–
*KDV miktarı %18 üzerinden hesaplanır.

Ödeme Takvimi
2019-2020 döneminde programlarının Genel Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

  • %15’i ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Nisan 2020 ayı içinde,
  • %35’i özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Ekim 2020 ayı içinde,
  • geri kalanı (%50) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında**

tahsil edilecektir.

** Yalnızca “Raporla Ara Değerlendirme” yapılan kurumlara ziyaret yapılmayacağı için, “Raporla Ara Değerlendirme” akreditasyon bedellerinin geri kalan %50’si, sonuç bildirimini takiben tahsil edilecektir.