Yönetim

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

 

Prof.Dr. Gülsün KURUBACAK Başkan
Doç.Dr. Elif TOPRAK Başkan Yardımcısı
Dr. Öğretim Üyesi A. Nurhan ŞAKAR Genel Sekreter
Dr. Öğretim Üyesi C. Murat KANDEMİR Sayman
Prof.Dr. Cafer ÇELİK Üye
Prof.Dr. Volkan YÜZER Üye
Doç.Dr. Musa ŞAHİN Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Doç.Dr. Mehmet FIRAT Üye
Doç.Dr. Murat AKYILDIZ Üye
Doç.Dr. Didem PAŞAOĞLU BAŞ Üye
Dr. Öğretim Üyesi Erhan AKDEMİR Üye
Dr. Öğretim Üyesi İrfan SÜRAL Üye

 Denetim Kurulu Asil Üyeler

Prof.Dr. Ayhan Gaffar HAKAN Başkan
Prof.Dr. Erdem KOCADAĞISTAN Üye
Dr. Öğretim Üyesi Ergün KAYA Üye

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Doç.Dr. Recep OKUR Üye
Dr. Öğretim Üyesi Serpil KOÇDAR Üye
Dr. Öğretim Üyesi M. Emre KESKİN Üye